Leden-administratie

Contributie informatie

IJsclub Loosdrecht

* Lidmaatschap seizoen 2024 - 2025:  € 12,50 per seizoen.  
Aanmelding lidmaatschap tijdens ijsperiode € 17,50
(plus 1 dagkaart)
gezinsleden op een zelfde adres t/m 17 jaar zijn gratis 
lid.
Het seizoen loopt van 1 juli 2024 t/m 30 juni 2025
(dus ben je geboren voor 1 juli 2006 ben je dit seizoen volwassene)

* Kunt u of wilt u niet schaatsen,
Donateurs zijn altijd van harte welkom.
Is uw bijdrage € 12,50 of meer  dan ontvangt u ook een 
contributie / toegangskaart

Contributie /Donatie:
ING rekening: IBAN nr: NL 07 INGB 0003186441
t.n.v. IJsclub Loosdrecht,
Vermeld: Lidnummer(s) / Namen / Adres etc.
of "betreft donatie"
Indien Onbekend: Wanneer u uw lidnummer niet weet
vermeld dan in ieder geval: Postcode + Huisnummer

Dagkaart aan de IJsbaan:  € 5,00

E-mail- en adreswijzigingen, inschrijving, uitschrijving
schriftelijk of per E-mail aan de Ledenadministratie
J. J. ( jan ) Veraar, Jol 23, 1231TR Loosdrecht
E-mail: leden@ijsclubloosdrecht.nl

Schaatsles
Jeugdschaatsen

IJsclub Loosdrecht

Trainingsgroep Ijsclub Loosdrecht
Trainingsgroep

IJsclub Loosdrecht

Ijsclubschaatsers2