Inschrijven

Jeugdschaatsen Loosdrecht

Op het formulier hieronder kunt u uw kind(eren) opgeven voor het Jeugdschaatsen. In geval van meerdere kinderen, het formulier meerdere keren invullen en versturen.
Dat betekent niet, dat uw kind hiermee direct ingeschreven staat.
De ledenadministratie zal contact met u opnemen om te bekijken m.i.v. wanneer en in welk uur uw kind, geplaatst kan worden.
Wij streven ernaar om kinderen van groep 4 t/m 8 mee te laten gaan. Vanaf de geboorte kunt u uw kind al inschrijven voor het Jeugdschaatsen.
Zij worden dan op de wachtlijst geplaatst.  Als uw kind de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt, voor 1 juli van het betreffende schaatsjaar, dan wordt hij/zij op volgorde van binnenkomst aangeschreven.

De aangemelde kinderen worden gelijkmatig over de 3 uren verdeeld. Elke uur heeft nl. een onderverdeling in 5 groepjes, van beginners tot gevorderd.

  • Om mee te kunnen doen met het jeugdschaatsen stellen wij de voorwaarde dat u lid of donateur bent (of wordt) van de IJsclub Loosdrecht.  Als u nog geen lid bent van de ijsclub, dan verzoeken wij u lid te worden van IJsclub Loosdrecht. Dit kan door een mail te sturen naar leden@ijsclubloosdrecht.nl
    Bij een volwassen lidmaatschap zijn alle kinderen uit het gezin t/m 17 jaar gratis lid.

Jeugdschaatsen inschrijfformulier

Gegevens van JSL deelnemer

Lid van IJsclub ( is verplicht )
Voor- en achternaam ouder/voogd
Verstuur voor een eventueel tweede of derde kind het formulier nogmaals in !

Algemeen
Op zaterdag vertrekken wij met drie groepen van 50 kinderen vanaf het Lindeplein naar De Vechtse Banen in Utrecht. Kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 kunnen mee. In ieder van de 3 uren krijgen kinderen in 5 (niveau) groepjes les van onze vrijwillige, enthousiaste en gediplomeerde schaatsleiders. Tijdens het seizoen komt Sinterklaas op bezoek,  rijden we met elkaar de Jeugd Elfstedentocht en sluiten we af met het Diplomaschaatsen. 
We starten het seizoen met een kennismakingsmiddag voor de nieuwe leden en sluiten af met een diploma-uitreiking voor iedereen.

Kosten deelname
De kosten voor deelname aan het Jeugdschaatsen voor het seizoen 2023–2024 bedragen €198,-.
Kinderen die voor het eerst meegaan krijgen een muts uitgereikt van Jeugdschaatsen Loosdrecht die verplicht gedragen dient te worden naar en van de ijsbaan. Deze muts wordt hun eigendom, bij verlies moet er een nieuwe muts aangeschaft worden à € 8,50. 

Jasje en helm in bruikleen
Ieder seizoen wordt door Jeugdschaatsen Loosdrecht een ‘JSL schaatsjas’ en 'JSL schaatshelm' in bruikleen verstrekt. Deze jassen en helmen zijn en blijven eigendom van Jeugdschaatsen Loosdrecht. Bij ontvangst van het jasje en de helm (voor aanvang van het schaatsseizoen), dient u een bruikleenovereenkomst te ondertekenen, waarin staat vermeld dat het jasje en de helm onbeschadigd zijn of dat eventuele schade hierop vermeld staat. Indien blijkt dat bij inlevering van het jasje en/of de helm aan het einde van het schaatsseizoen een beschadiging wordt geconstateerd, dan zal er tot een maximum van € 25,- voor het jasje en € 45,- voor de helm in rekening worden gebracht.  Dit bedrag moet direct bij inlevering betaald worden.

Schaatsles
Jeugdschaatsen

IJsclub Loosdrecht

Trainingsgroep Ijsclub Loosdrecht
Trainingsgroep

IJsclub Loosdrecht

Schaatsles