Gedrag

GELE KAART

Om meer duidelijkheid te verschaffen hoe kinderen zich dienen te gedragen, hebben wij de gele en rode kaart geïntroduceerd. Deze geven aan dat een kind zich misdragen heeft en dat hij/zij zich dient te verbeteren.

Wanneer krijgen kinderen een gele kaart:

 • Ernstig misdragen in de bus (grote mond/vernielingen/rommel maken, mutsen afpakken, etc).

 • Ernstig wangedrag op of om de ijsbaan (slaan/pesten/grote mond, hakken in ijs, met ijssneeuw gooien, etc).

 • Niet luisteren naar herhaalde waarschuwingen van de schaatsleiders of coördinatoren.

Wat zijn de consequenties van een gele kaart:

 • Een brief naar ouders/verzorgers met de reden van de gele/rode kaart en het verzoek het kind te corrigeren. Eventueel mondeling toegelicht.

 • Brief moet ondertekent de volgende schaatsles ingeleverd worden bij de coördinator anders mag het kind niet mee de bus in.

 • De gele kaart wordt na 4x goed gedrag weer kwijt gescholden

RODE KAART

Wanneer wordt een gele kaart een rode kaart:

 • Het geven van een 2e gele kaart is automatisch een rode kaart

Wat zijn de consequenties van een rode kaart:

 • Dit houdt in dat je 1 x niet mee mag schaatsen.

Indien dit nog niet voldoende blijkt te zijn: 2e rode kaart: 

 • Totale verwijdering uit de JSL groep!!

Wie bepaalt er of er een gele of rode kaart wordt uitgedeeld:

 • De coördinator (al dan niet op aangeven van een schaatsleider).

 • De gele of rode kaart dient aan het begin van de volgende les, getekend ingeleverd te worden bij de coördinator

Wij als leiders en coördinators doen er alles voor om het te voorkomen en het zo gezellig mogelijk te maken voor het kind als voor ons zelf.

Schaatsles
Jeugdschaatsen

IJsclub Loosdrecht

Trainingsgroep Ijsclub Loosdrecht
Trainingsgroep

IJsclub Loosdrecht

Schaatsles