Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

IJsclub Loosdrecht

Mijn naam is Wilma Hennipman en op verzoek van het bestuur ben ik vertrouwens contactpersoon geworden bij IJsclub Loosdrecht.
Ik ben getrouwd en moeder van twee zoons en één dochter.

Als echte Loosdrechters hebben wij allemaal al jong leren schaatsen; mijn man heeft destijds les gehad bij GHV, onze kinderen bij JSL. Zelf heb ik leren ‘schaatsen’ op de slootjes achter ons huis.

Toen onze kinderen op JSL gingen, heb ik heel wat keren langs de baan gestaan om ze te zien schaatsen en aan te moedigen. Ze hadden er plezier in en zijn hierna alle drie bij TGL verder gegaan.

Wilma

Op dit moment is alleen onze dochter nog actief lid van de IJsclub.

Ik hoop uiteraard dat mijn werk als VCP tot een minimum beperkt zal zijn, want dat zou betekenen dat er binnen de club een veilige sportcultuur heerst. Er kunnen zich echter zaken binnen de club voordoen waarover je moeilijk met iemand kunt praten (denk aan agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, pesterijen of ander gedrag wat je als vervelend ervaart), zeker wanneer diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt beschouwd leider, bestuurslid of ouder is.

In die gevallen wil ik een onafhankelijk, luisterend oor bieden en indien nodig adviseren en rapporteren. Als vertrouwenscontactpersoon (VCP) heb ik geheimhoudingsplicht en zal zonder toestemming dan ook niet met anderen hierover praten. Indien nodig kan ik de VCP van de KNSB raadplegen en om hulp vragen. Indien gewenst zal ik een terugkoppeling doen naar het bestuur en haar adviseren.

Op deze manier hoop ik dat we samen een veilige sportomgeving kunnen hebben en bewaken.

Je kunt me bereiken door een mail te sturen naar:

 vcp@ijsclubloosdrecht.nl

Met vriendelijke groeten.
Wilma Hennipman

Schaatsles
Jeugdschaatsen

IJsclub Loosdrecht

Trainingsgroep Ijsclub Loosdrecht
Trainingsgroep

IJsclub Loosdrecht

Ijsclubschaatsers2